DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Ośi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4„Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.1„Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”, Schemat 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP

Termin naboru (składania wniosków): od dnia 01.03.2017r. do godz.15.00 dnia 04.04.2017r.

Wsparcie udzielane będzie mikro, małym, średnim przedsiębiorcom oraz LGD (Lokalnym Grupom Działania), którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów polegający na:

a) stworzeniu długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa, np.:

stworzenie lub rozwój strategii działań międzynarodowych (np. dobór optymalnych sposobów komunikacji w danym kraju zagranicznym; dobór odpowiednich sposobów promocji w danym kraju zagranicznym);
dostosowanie produktu/usługi do wymogów zagranicznych rynków (w tym pomoc prawna, pomoc zagranicznych i krajowych doradców, specjalistów, grafików, agencji reklamowych);
otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa;
działania w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych oraz tworzenia lub wzmacniania powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami;
b) tworzeniu Planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych – przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy

Minimalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt a) oraz b)
– 10 tys. PLN

Maksymalna wartość projektu dla Schematu 1. 4 A pkt a)
– 50 tys. PLN na  przedsiębiorcę – w przypadku jednego przedsiębiorstwa (kwota może być większa w przypadku partnerstw tzn. 50 tys. dla każdego z partnerów).

Maksymalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt b)
– 20 tys. PLN na  przedsiębiorcę – w przypadku jednego przedsiębiorstwa (kwota może być  większa w przypadku partnerstw tzn. 20 tys. dla każdego z partnerów).

Maksymalny poziom dofinansowania projektu do 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych (pomoc de minimis)
ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków w ramach Działania 1. 1 „ Projekty B+R przedsiębiorstw ” , Poddziałania 1.1.1 „ Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” - dla przedsiębiorstw MŚP
  Ogłoszono nabory wniosków o dotacje na wsparcie prac badawczo-rozwojowych w obszarze nowatorskich rozwiązań w zakresie ponownego wykorzystania odpadów w programie sektorowym Innowacyjny Recykling Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR