Od 30 kwietnia do 18 maja 2021 r. mikro i mali przedsiębiorcy działający w branży turystycznej będą mogli uzyskać dotacje na inwestycje przyczyniające się do rozbudowy zasobów niezbędnych do utrzymania działalności, podniesienia atrakcyjności oferowanych usług oraz przeprowadzeniu prac modernizacyjnych podwyższających standardy bazy noclegowej czy gastronomicznej. Poza typowymi inwestycjami dotyczącymi zakupu maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych czy prac budowlanych, możliwe będzie także np. nabycie specjalistycznych środków transportu uzupełniających ofertę turystyczną. Przedsiębiorcy będą mogli zakupić np. hulajnogi lub rowery (także z napędem elektrycznym), kajaki, rowery wodne, łodzie żaglowe, bryczki, sanie a nawet balony, paralotnie czy szybowce. W ramach konkursu istnieje także możliwość promocji nowych usług, na którą firmy mogą przeznaczyć 30 tys. złotych.

Maksymalna kwota dofinansowania przewidziana w tym naborze wynosi 500 tys. złotych, minimalna 50 tys. zł, natomiast poziom dofinansowania sięga 85% kosztów kwalifikowalnych.

W ramach konkursu wnioski mogą składać wyłącznie mikro i małe przedsiębiorstwa, których kod PKD przeważającej (dominującej na dzień 31.12.2020 r.) działalności gospodarczej jest zgodny z poniższym katalogiem.

• 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – obsługa wyciągów narciarskich;
• 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
• 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
• 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
• 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
• 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
• 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
• 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
• 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;
• 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
• 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
• 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
• 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
• 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
• 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;
• 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

Dodatkowym kryterium dostępu będzie spadek przychodów o m.in. 50 % w 2020 roku, w porównaniu z rokiem 2019.

Przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność gospodarczą związaną z projektem oraz realizować i utrzymać projekt, na terenie województwa śląskiego.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.

    Dotacje na inwestycje dla firm MŚP w woj. dolnośląskim
    15 lutego Nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy w woj. podlaskim