Dokonano aktualizacji harmonogram konkursów na 2016 r. Programu Inteligentny Rozwój (POIR).

W porównaniu z poprzednią wersją harmonogramu z (wersja nr III z 29 lutego 2016 r.) , w wersji nr IV z 14 marca 2016 r. wprowadzono m.in. następujące zmiany w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R :

  • INNOTEXTILE ( przesunięto planowane zakończenie naborów do 15 czerwca 2016 r.)
  •  INNOSTAL ( przesunięto planowane zakończenie naborów do15 września 2016 r
  •  GameINN (przesunięto planowane zakończenie naborów do 16 sierpnia 2016 r)

źródła : www.poir.gov.pl

Nabór wniosków w ramach Działania 6.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej, RPO Łódzkiego
Pierwszy konkurs w ramach programu INNOTEXTILE dedykowanego sektorowi włókienniczemu