Termin naboru wniosków od 19.09.2017 do 01.12.2017 r.

Wnioski mogą składać:

– przedsiębiorcy;
– konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy.

Typ projektów podlegający dofinansowaniu:

– inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej jest określona w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 878) i wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu:
– o 10 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
– o 20 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 3 500 000 zł

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

 

 

 

Nabór wniosków w ramach działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, RPO Świętokrzyskiego
Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Inteligentny Rozwój - INNOSBZ