Wyślij zapytanie o dotacje wypełniając poniższy formularz.
Informację na temat możliwości uzyskania dotacji dla Państwa wyślemy na podany adres e-mail.

  Nazwa przedsiębiorstwa

  województwo:

  Adres email (wymagane)

  Strona www:

  Numer telefonu do kontaktu:

  Typ przedsiębiorstwa:

  Sprawdź typ (status) swojego przedsiębiorstwa

  Chcę pozyskać dotacje na:
  Wsparcie badań przemysłowych i prac rozwojowych (B+R)
  Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
  Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R
  Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług
  Wsparcie w dostępie do rynku kapitałowego, przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane lub Catalyst)
  Wsparcie projektów inwestycyjnych lub polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym
  Wsparcie na na wdrażanie strategii, planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa, internacjonalizację, działania eksportowe lub uczestnictwo w targach, branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym
  Bony na innowacje dla MŚP (wsparcie na zakup usług wyspecjalizowanych jednostek, które wymyślą i opracują dla firmy innowacyjną technologię, na opracowanie metod i procedur innowacji)
  Wsparcie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii
  Wsparcie inwestycji związanych z infrastrukturą turystyczną, inwestycji przyczyniających się do tworzenia lub rozwoju produktów turystycznych i regionalnych
  Ochronę własności przemysłowej, patentów, wzorów użytkowych
  Budowę sieci NGA, inwestycje związywane z tworzeniem infrastruktury dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
  inne

  Planowany koszt projektu w PLN:

  Krótki opis - przedmiot planowanego projektu/inwestycji :

  Planowane wydatki będące przedmiotem planowanego projektu/inwestycji:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.