Wyślij zapytanie o dotacje wypełniając poniższy formularz.
Informację na temat możliwości uzyskania dotacji dla Państwa wyślemy na podany adres e-mail.

Nazwa przedsiębiorstwa

województwo:

Adres email (wymagane)

Strona www:

Numer telefonu do kontaktu:

Typ przedsiębiorstwa:

Sprawdź typ (status) swojego przedsiębiorstwa

Chcę pozyskać dotacje na:
Wsparcie badań przemysłowych i prac rozwojowych (B+R)
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R
Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług
Wsparcie w dostępie do rynku kapitałowego, przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane lub Catalyst)
Wsparcie projektów inwestycyjnych lub polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym
Wsparcie na na wdrażanie strategii, planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa, internacjonalizację, działania eksportowe lub uczestnictwo w targach, branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym
Bony na innowacje dla MŚP (wsparcie na zakup usług wyspecjalizowanych jednostek, które wymyślą i opracują dla firmy innowacyjną technologię, na opracowanie metod i procedur innowacji)
Wsparcie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii
Wsparcie inwestycji związanych z infrastrukturą turystyczną, inwestycji przyczyniających się do tworzenia lub rozwoju produktów turystycznych i regionalnych
Ochronę własności przemysłowej, patentów, wzorów użytkowych
Budowę sieci NGA, inwestycje związywane z tworzeniem infrastruktury dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
inne

Planowany koszt projektu w PLN:

Krótki opis - przedmiot planowanego projektu/inwestycji :

Planowane wydatki będące przedmiotem planowanego projektu/inwestycji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.