Rządowy Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” realizowany jest przez jedyny państwowy bank w Polsce – Bank Gospodarstwa Krajowego. Inicjatorem Programu jest Minister Pracy i Polityki Społecznej, na zlecenie którego BGK będzie zarządzać Programem przez cały okres jego funkcjonowania. Środki na realizację Programu pochodzą z Funduszu Pracy, na podstawie znowelizowanej w 2014 r. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia.

W ramach Programu, wybrani przez BGK pośrednicy finansowi udzielają nisko oprocentowanych pożyczek z przeznaczeniem na:

– podjęcie działalności gospodarczej,
– utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.

więcej informacji na : http://wsparciewstarcie.bgk.pl/

Wstępny harmonogram naborów w 2015 roku dla działań realizowanych przez NCBR
Nabór wniosków dla średnich przedsiębiorstw z woj małopolskiego w ramach Działania 2.1 Schemat A