Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała o uzyskaniu zgody na przedłużenie naboru wniosków w podziałaniu 3.2.1 Badania na rynek POIR do dnia 28 października 2015 r.

Przedłużenie naboru jest odpowiedzią na prośby potencjalnych wnioskodawców w związku z między innymi pojawiającymi się wątpliwościami w procesie aplikowania. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie przedsiębiorców naborem do poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, przejawiające się w znacznej liczbie zapytań kierowanych do PARP drogą telefoniczną oraz elektroniczną, zasadne jest przedłużenie naboru, które umożliwi potencjalnym wnioskodawcom złożenie dobrze przygotowanych wniosków o dofinansowanie.

Zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu 
Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie środków na realizację wdrożeń projektów badawczych. Instrument wpisuje się w cel główny POIR i realizuje jego hasło przewodnie: „od pomysłu do rynku”.

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania – inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.

Kwota dofinansowania: Część badawcza maksymalnie – 450 tys. zł, Część doradcza maksymalnie – 500 tys. zł, Część badawcza, doradcza i inwestycyjna dofinansowanie maksymalnie – 20 mln zł. Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu: 50 mln EUR.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 10 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 mln zł.
Poziom dofinansowania: Część badawcza – maksymalnie 45% dla małego przedsiębiorcy oraz 35% dla średniego przedsiębiorcy, Część doradcza – maksymalnie 50%, Część inwestycyjna – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Zakończenie naboru wniosków: 28 października 2015 r.

źrodła : parp.gov.pl

Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów B+R realizowanych przez konsorcja
Konkurs na dofinansowanie projektów B+R dużych przedsiębiorstw