Dotacje na kapitał obrotowy to bezzwrotna dotacja przeznaczona na wydatki związane z bieżącą działalnością firm oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności itp.

Ogólne zasady dotacji są podobne dla przedsiębiorców MŚP w całym kraju.

Warunkiem uzyskania dotacji jest spadek obrotów na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. W większości konkursów dotyczy to spadku obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego 1 miesiąca w 2020 r. począwszy od marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Brak wkładu własnego.

Poziom dofinansowania wynosi 100%, a wypłata całości kwoty dotacji dokonywana jest w formie zaliczki jednorazowo po przyznaniu dofinansowania.

Wsparcie z konkursu Dotacje na kapitał obrotowy można łączyć z innymi formami wsparcia związanymi z COVID-19, w szczególności niestanowiącymi pomocy publicznej, takimi jak np. świadczenie postojowe, przy czym łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie może przekroczyć 800 tys. euro.

Wartość dotychczasowej pomocy de minimis nie ma wpływu na możliwą do otrzymania wysokość wsparcia.

Zmienną decydującą o wysokości dotacji na kapitał obrotowy jest wielkość zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie.

Maksymalne wsparcie na okres 3 miesięcy wynosi:

 • Dla mikroprzedsiębiorstwa: 9 pracowników – 70 tys. zł
 • Dla małego przedsiębiorstwa: 49 pracowników – 165 tys. zł
 • Dla średniego przedsiębiorstwa: 249 pracowników- 430 tys. zł

Aby oszacować wysokość dotacji jaką może uzyskać średnie przedsiębiorstwo, w polu „liczba pracowników FTE” wpisz liczbę pracowników w Twojej firmie

liczba pracowników (FTE)max Dotacja
118 744,00 PLN
226 508,03 PLN
332 465,55 PLN
437 488,00 PLN
541 912,85 PLN
645 913,23 PLN
749 591,95 PLN
853 016,03 PLN
956 232,00 PLN
1059 273,73 PLN
1162 166,81 PLN
1264 931,13 PLN
1367 582,44 PLN
1470 133,64 PLN
1572 595,20 PLN
1674 976,00 PLN
1777 283,48 PLN
1879 524,06 PLN
1981 703,20 PLN
2083 825,73 PLN
2185 895,79 PLN
2287 917,16 PLN
2389 893,08 PLN
2491 826,46 PLN
2593 720,00 PLN
2695 576,01 PLN
2797 396,68 PLN
2899 183,93 PLN
29100 939,53 PLN
30102 665,13 PLN
31104 362,17 PLN
32106 032,09 PLN
33107 676,09 PLN
34109 295,37 PLN
35110 891,01 PLN
36112 464,00 PLN
37114 015,30 PLN
38115 545,78 PLN
39117 056,25 PLN
40118 547,46 PLN
41120 020,16 PLN
42121 475,01 PLN
43122 912,64 PLN
44124 333,62 PLN
45125 738,58 PLN
46127 128,00 PLN
47128 502,39 PLN
48129 862,23 PLN
49131 208,00 PLN
50183 491,31 PLN
51191 255,34 PLN
52197 212,86 PLN
53202 235,31 PLN
54206 660,16 PLN
55210 660,54 PLN
56214 339,26 PLN
57217 763,34 PLN
58220 979,31 PLN
59224 021,04 PLN
60226 914,12 PLN
61229 678,44 PLN
62232 329,75 PLN
63234 880,95 PLN
64237 342,51 PLN
65239 723,31 PLN
66242 030,79 PLN
67244 271,37 PLN
68246 450,51 PLN
69248 573,04 PLN
70250 643,10 PLN
71252 664,47 PLN
72254 640,39 PLN
73256 573,77 PLN
74258 467,31 PLN
75260 323,32 PLN
76262 143,99 PLN
77263 931,24 PLN
78265 686,84 PLN
79267 412,44 PLN
80269 109,48 PLN
81270 779,40 PLN
82272 423,40 PLN
83274 042,68 PLN
84275 638,32 PLN
85277 211,31 PLN
86278 762,61 PLN
87280 293,09 PLN
88281 803,56 PLN
89283 294,77 PLN
90284 767,47 PLN
91286 222,32 PLN
92287 659,95 PLN
93289 080,93 PLN
94290 485,89 PLN
95291 875,31 PLN
96293 249,70 PLN
97294 609,54 PLN
98295 955,31 PLN
99297 287,40 PLN
100298 606,23 PLN
101299 912,22 PLN
102301 205,70 PLN
103302 487,03 PLN
104303 756,54 PLN
105305 014,56 PLN
106306 261,42 PLN
107307 497,36 PLN
108308 722,71 PLN
109309 937,71 PLN
110311 142,63 PLN
111312 337,71 PLN
112313 523,19 PLN
113314 699,31 PLN
114315 866,28 PLN
115317 024,28 PLN
116318 173,55 PLN
117319 314,30 PLN
118320 446,68 PLN
119321 570,87 PLN
120322 687,05 PLN
121323 795,43 PLN
122324 896,13 PLN
123325 989,30 PLN
124327 075,12 PLN
125328 153,71 PLN
126329 225,25 PLN
127330 289,83 PLN
128331 347,63 PLN
129332 398,74 PLN
130333 443,31 PLN
131334 481,46 PLN
132335 513,28 PLN
133336 538,92 PLN
134337 558,44 PLN
135338 572,02 PLN
136339 579,69 PLN
137340 581,63 PLN
138341 577,84 PLN
139342 568,50 PLN
140343 553,67 PLN
141344 533,44 PLN
142345 507,90 PLN
143346 477,14 PLN
144347 441,22 PLN
145348 400,26 PLN
146349 354,29 PLN
147350 303,43 PLN
148351 247,77 PLN
149352 187,31 PLN
150353 122,17 PLN
151354 052,44 PLN
152354 978,12 PLN
153355 899,36 PLN
154356 816,16 PLN
155357 728,61 PLN
156358 636,74 PLN
157359 540,67 PLN
158360 440,43 PLN
159361 336,05 PLN
160362 227,59 PLN
161363 115,17 PLN
162363 998,76 PLN
163364 878,45 PLN
164365 754,33 PLN
165366 626,37 PLN
166367 494,66 PLN
167368 359,26 PLN
168369 220,20 PLN
169370 077,54 PLN
170370 931,31 PLN
171371 781,57 PLN
172372 628,32 PLN
173373 471,65 PLN
174374 311,59 PLN
175375 148,20 PLN
176375 981,45 PLN
177376 811,46 PLN
178377 638,23 PLN
179378 461,79 PLN
180379 282,20 PLN
181380 099,46 PLN
182380 913,66 PLN
183381 724,80 PLN
184382 532,91 PLN
185383 338,02 PLN
186384 140,22 PLN
187384 939,45 PLN
188385 735,80 PLN
189386 529,30 PLN
190387 319,98 PLN
191388 107,84 PLN
192388 892,94 PLN
193389 675,31 PLN
194390 454,95 PLN
195391 231,92 PLN
196392 006,22 PLN
197392 777,91 PLN
198393 546,99 PLN
199394 313,49 PLN
200395 077,44 PLN
201395 838,87 PLN
202396 597,78 PLN
203397 354,23 PLN
204398 108,22 PLN
205398 859,78 PLN
206399 608,97 PLN
207400 355,73 PLN
208401 100,15 PLN
209401 842,23 PLN
210402 582,00 PLN
211403 319,49 PLN
212404 054,67 PLN
213404 787,63 PLN
214405 518,34 PLN
215406 246,86 PLN
216406 973,16 PLN
217407 697,33 PLN
218408 419,31 PLN
219409 139,16 PLN
220409 856,91 PLN
221410 572,56 PLN
222411 286,14 PLN
223411 997,65 PLN
224412 707,12 PLN
225413 414,58 PLN
226414 120,00 PLN
227414 823,47 PLN
228415 524,93 PLN
229416 224,47 PLN
230416 922,03 PLN
231417 617,70 PLN
232418 311,45 PLN
233419 003,31 PLN
234419 693,28 PLN
235420 381,39 PLN
236421 067,64 PLN
237421 752,09 PLN
238422 434,71 PLN
239423 115,53 PLN
240423 794,55 PLN
241424 471,80 PLN
242425 147,28 PLN
243425 821,02 PLN
244426 493,02 PLN
245427 163,31 PLN
246427 831,89 PLN
247428 498,76 PLN
248429 163,98 PLN
249429 827,49 PLN
Zasady konkursu dla średnich przedsiębiorstw są takie same we wszystkich regionach kraju.

Nabór dla średnich przedsiębiorstw trwa od 15 czerwca do 31 lipca 2020 r. lub wyczerpania alokacji (100% kwoty przeznaczonej na konkurs t.j. 2,5 mld zł)  – liczy się kolejność zgłoszeń !

Do 25 czerwca średnie przedsiębiorstwa złożyły w sumie 4010 wniosków na łączną kwotę 727,7 mln zł. Obecnie trwa ich bieżąca weryfikacja, a dwie listy rekomendowane do dofinansowania zostały już opublikowane.  Wszystkim zainteresowanym firmom, które jeszcze nie złożyły wniosku w tym działaniu oferujemy swoją pomoc w sprawdzeniu kryteriów kwalifikujących do uzyskania pomocy i złożeniu wniosku.

Dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych przedsiębiorstw szczegółowe zasady konkursów i terminy naborów  w poszczególnych województwach są odmienne.

Zainteresowanie jest ogromne. W nielicznych województwach pierwsze konkursy już wystartowały. Jednak w każdym przypadku nabór kończył się po kilku godzinach. W województwie opolskim nabór rozpoczął się 25 czerwca o godz. 9.00 i zakończył się po 2,5 godz., po przekroczeniu 130 % dostępnej puli środków przeznaczonych na konkurs.  W województwie podlaskim było podobnie, z tym, że tu planowany jest jeszcze kolejny nabór. W województwie dolnośląskim nabór rozpocząć maił się 23 czerwca jednak  z powodu zbyt dużego obciążenia serwerów (zbyt dużej liczby składnych wniosków) nastąpiła ich awaria. Konkurs rozpocznie się ponownie po usunięciu awarii i realizacji testów gwarantujących odpowiednie warunki techniczne do bezpiecznego naboru wniosków.

Informacje o planowanych zasadach i terminach naborów wniosków w poszczególnych województwach aktualizujemy na stronie  Dotacje na kapitał obrotowy.

Aby oszacować maksymalną wysokość dotacji jaką może uzyskać mikro lub małe przedsiębiorstwo, w polu „liczba pracowników FTE” wpisz liczbę pracowników w Twojej firmie

liczba pracowników (FTE)max Dotacja
123 535,33 PLN
233 283,98 PLN
340 764,39 PLN
447 070,66 PLN
552 626,60 PLN
657 649,56 PLN
762 268,63 PLN
866 567,96 PLN
970 605,99 PLN
1074 425,26 PLN
1178 057,87 PLN
1281 528,78 PLN
1384 857,85 PLN
1488 061,13 PLN
1591 151,94 PLN
1694 141,32 PLN
1797 038,66 PLN
1899 851,94 PLN
19102 588,12 PLN
20105 253,20 PLN
21107 852,43 PLN
22110 390,49 PLN
23112 871,49 PLN
24115 299,09 PLN
25117 676,65 PLN
26120 007,11 PLN
27122 293,17 PLN
28124 537,26 PLN
29126 741,63 PLN
30128 908,32 PLN
31131 039,16 PLN
32133 135,92 PLN
33135 200,19 PLN
34137 233,38 PLN
35139 236,90 PLN
36141 211,98 PLN
37143 159,82 PLN
38145 081,53 PLN
39146 978,10 PLN
40148 850,49 PLN
41150 699,63 PLN
42152 526,36 PLN
43154 331,49 PLN
44156 115,71 PLN
45157 879,80 PLN
46159 624,36 PLN
47161 350,08 PLN
48163 057,56 PLN
49164 747,31 PLN
JEŚLI NIE WIESZ LUB NIE MASZ PEWNOŚCI CZY TWOJA FIRMA MA STATUS MIKRO MAŁEGO CZY ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA POMOŻEMY CI TO USTALIĆ

Na potrzeby ustalenia statusu MŚP należy stosować zapisy ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. UE L 187/1).

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej klasyfikacji przedsiębiorstwa dokonuje się według następujących trzech kryteriów:

 • liczba osób zatrudnionych,
 • roczny obrót,
 • całkowity bilans roczny.
Typ przedsiębiorstwaLiczba zatrudnionych osób Roczny obrót Całkowity bilans roczny
Mikroprzedsiębiorstwa
<10
≤ 2 mln EUR (lub)
≤ 2 mln EUR
Małe przedsiębiorstwa
< 50
≤ 10 mln EUR (lub)
≤ 10 mln EUR
Średnie przedsiębiorstwa
< 250
≤ 50 mln EUR (lub)
≤ 43 mln EUR

Określenie statusu przedsiębiorstwa wymaga również wielu innych czynników, m. in. analizy relacji z innymi podmiotami.

Właściwe zakwalifikowanie Wnioskodawcy do odpowiedniej kategorii MŚP  przedsiębiorcy jest niezbędne, by ubiegać się o dotację.

Pierwsze konkursy już wytarowały – liczy się kolejność zgłoszeń (kto pierwszy ten lepszy) !

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.

   

  Planowany nabór o dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w woj. podkarpackim
  Dotacje na kapitał obrotowy w ramach Lubuskich Bonów Wsparcia