Termin naboru wniosków od 19.10.2017 do 29.11.2017 r.

Wnioski mogą składać:

 1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej
 2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cele szczegółowe 1 typu projektu Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz 2 typu projektu Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach realizowanych w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka.

W przedmiotowym konkursie Wnioskodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie i tym samym uzyskać wsparcie w ramach:

1 typu projektu „Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej”. Do wsparcia będą kwalifikowały się wówczas projekty, w ramach których Wnioskodawcy utworzą/rozbudują/zmodernizują infrastrukturę służącą prowadzeniu przez nich prac B+R.

2 typu projektu „Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach”. Do wsparcia będą kwalifikowały się wówczas projekty, w ramach których Wnioskodawcy prowadzić będą prace przemysłowe i eksperymentalno – rozwojowe lub wyłącznie prace eksperymentalno -rozwojowe.

W ramach działania finansowane będą wyłącznie przedsięwzięcia, które przyczynią się do realizacji założeń RIS.

Wniosek o dofinansowanie powinien dotyczyć tylko jednego typu projektu – brak jest możliwości złożenia wniosku łączącego dwa typy projektów.

Wnioskodawca w ramach ogłoszonego konkursu może złożyć 2 wnioski o dofinansowanie zgodnie z poniższymi warunkami:

– w ramach typu 1 – jeden wniosek o dofinansowanie

– w ramach typu 2 – jeden wniosek o dofinansowanie

W przypadku 1 typu projektu maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu realizowanych w oparciu o art. 14 Rozporządzenia 651/2014Rozporządzenie RPI wynosi:

45 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,

35 % kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw

25% kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw.

W przypadku 2 typu projektu maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu realizowanego w oparciu o poszczególne rozporządzenia wynosi:

a) w oparciu o art. 25 Rozporządzenia 651/2014 i Rozporządzenie z dnia 21 lipca 2015r.:

70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla mikro
i małych przedsiębiorstw,

60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla średnich przedsiębiorstw,

50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla dużych przedsiębiorstw,

45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

35% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla średnich przedsiębiorstw,

25% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla dużych przedsiębiorstw,

– intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych (jednak nie więcej niż do 80% kosztów kwalifikowalnych), jeżeli wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

b) w oparciu o art. 28 Rozporządzenia 651/2014 i Rozporządzenie z dnia 5 listopada 2015 r.:

50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw. Duże przedsiębiorstwa nie mają możliwości otrzymania wsparcia w ramach przedmiotowego artykułu i Rozporządzenia z dnia 5 listopada 2015 r.

Minimalna wartość dofinansowania, o którą może aplikować Wnioskodawca to 200 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla poszczególnych typów projektu wynosi odpowiednio:

a) Typ 1 – 10 000 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).

b) Typ 2 – 5 000 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP, woj. małopolskie
  Nabór wniosków w ramach działania 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP / 2.3.1 Innowacje w MŚP, RPO Łódzkiego