Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16:
oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia
typ projektu: Infrastruktura B+R

Termin składania wniosków o dofinansowanie
Nabór wniosków rozpoczyna się 30 września 2016, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 29 grudnia 2016, do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu są przedsiębiorstwa oraz instytucje otoczenia biznesu.

1. przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie projektów polegających na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach.
2. instytucje otoczenia biznesu mogą ubiegać się o wsparcie projektów polegających na stworzeniu lub rozwoju infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie zleconych prac badawczych, a także udostępnianiu infrastruktury B+R w formie dzierżawy lub najmu).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania:
1. dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych,
2. dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowanych,
3. dla dużego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 200 000 zł.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 30 000 000 zł.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków do Działania 1.2 w 2016 r. INNOMOTO - programie finansowania prac B+R na rzecz przedsiębiorców w branży motoryzacyjnej
  Nabór wniosków o dotacje dla firm w ramach Poddziałania 2.3.1 Innowacje w MŚP, RPO Łódzkiego