W województwie kujawsko-pomorskim ogłoszono nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw (z uwzględnieniem samozatrudnionych tj. osób fizycznych prowadzących działalność na własny rachunek).

Termin, od którego można składać wnioski: 30.07.2020 r., godz. 8:00
Termin, do którego można składać wnioski: 31.07.2020 r., godz. 8:00

Celem naboru wniosków o dotacje na kapitał obrotowy jest wsparcie w postaci finansowania bieżącej działalności (kosztów obrotowych) dla mikro i małych przedsiębiorstw, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19.

Dotacje na kapitał obrotowy to bezzwrotna dotacja przeznaczona na utrzymanie działalności, finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności. Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Wsparcie może uzyskać mikro lub małe przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz posiada na jego terenie siedzibę/oddział

Wsparcie uzyskają wyłącznie podmioty, które odnotowały spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 70% .

Wysokość dotacji  zależy od wielkości zatrudnienia w firmie. Maksymalna kwota dotacji to 50 tys. PLN

Jedno przedsiębiorstwo może uzyskać w ramach projektu wsparcie w wysokości nie wyższej niż 50 000,00 zł, przy czym wysokość wsparcia obliczana jest zgodnie ze wzorem:
Kwota wsparcia = 7 845,11 zł x √FTE x 3 miesiące
gdzie: FTE – zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty. W przypadku samozatrudnionych FTE=1

Ocenie podlega wartość procentowa spadku obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży towarów i usług) w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 roku począwszy od 1 marca 2020
roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Punkty przyznaje się za różnicę między odnotowanym spadkiem obrotów a zadeklarowanym dostępowym pułapem 70% spadku obrotów. Punkty przyznawane są za każdy setny punkt procentowy ww. różnicy.
Przykład:
spadek obrotu o 76,48% – 70% = 6,48%;
6,48% = 648 przyznanych punktów, gdzie 0,01% = 1 pkt

W przypadku takiej samej liczby punktów, o wyższej pozycji w rankingu lub o otrzymaniu wsparcia decyduje kolejność złożenia Wniosków o powierzenie grantu.

Wysokość dotacji  zależy od wielkości zatrudnienia w firmie. Maksymalna kwota dotacji to 50 tys. PLN

Brak wkładu własnego.

Wsparcie z konkursu można łączyć z innymi formami wsparcia związanymi z COVID-19, łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie może przekroczyć 800 tys. euro.

Wartość dotychczasowej pomocy de minimis nie ma wpływu na możliwą do otrzymania wysokość wsparcia.

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU
Oferujemy kompleksową pomoc od przygotowania po rozliczenie wniosku.
Wpisz swoje dane a nasz doradca niezwłocznie skontaktuje się z Tobą.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.

    50% spadek obrotów warunkiem uzyskania dotacji na kapitał obrotowy w woj. zachodniopomorskim
    Dotacje na kapitał obrotowy w woj. świętokrzyskim