Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 22 lutego 2016 r. a kończy 3 marca 2016 r.

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy działające jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłosiło konkurs w ramach: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP

Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na:

wdrożeniu lub zakupie i wdrożeniu wyników prac B+R;

wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 12 000 000 EUR

(słownie: dwanaście milionów euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 51 157 200 zł (słownie: pięćdziesiąt

jeden milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych).

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu oraz maksymalna dopuszczalna kwota

dofinansowanie projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi

do maksymalnie 55% wydatków kwalifikowanych – mikro i małe przedsiębiorstwa

do maksymalnie 45% wydatków kwalifikowanych – średnie przedsiębiorstwa

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 200 000 zł

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 9 000 000 zł

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 3 000 000 zł.
ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków o dotacje na projekty B+R przedsiębiorstw z woj. łódzkiego
  Nabór wniosków o dotacje dla przedsiębiorstw MŚP z woj. podkarpackiego