Nabór wniosków na Inwestycje we wdrażanie technologii środowiskowych, w tym związanych z GOZ dla MŚP z całej Polski

Inwestycje we wdrażanie technologii środowiskowych, w tym związanych z GOZ to program wsparcia inwestycji we wdrażanie technologii środowiskowych, w tym związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ), ma na celu ułatwienie transformacji przedsiębiorstw w Polsce. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na projekty mające na celu lepszą gospodarkę materiałową, zwiększenie efektywności energetycznej oraz eliminację odpadów. Program obejmuje zarówno działania inwestycyjne, jak i usługi doradcze i zewnętrzne. Maksymalne dofinansowanie wynosi 3 500 000 zł, a wsparcie może pokryć do 85% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

CEL FINANSOWANIA: Ułatwienie transformacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) poprzez wsparcie projektów wpisujących się w regulacje unijne (CEAP 2020) i krajowe („Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego”).

Wnioski można składać do: 20 sierpnia 2024

Cel inwestycji: Wsparciem mogą zostać objęte przedsięwzięcia mające na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie technologii środowiskowych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, których efektem będzie lepsza gospodarka materiałowa, zwiększenie efektywności energetycznej oraz transformacja przedsiębiorstwa w kierunku eliminacji odpadów.

Kto może otrzymać wsparcie? O wsparcie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wsparcie finansowe:

  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia: 896 380 zł
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia: 4 481 900 zł
  • Maksymalna wartość wsparcia: 3 500 000 zł

Dofinansowanie pokryje do 85% wydatków w zależności od rodzaju wydatku i pomocy.

Na co możesz przeznaczyć wsparcie?

  • Działania inwestycyjne, w tym zakup maszyn i urządzeń związanych z wdrożeniem transformacji środowiskowej związanej z gospodarką obiegu zamkniętego.
  • Wartości niematerialne i prawne.
  • Zakup usług doradczych związanych z wdrożeniem przedsięwzięcia.
  • Usługi zewnętrzne.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU