Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/17 w ramach Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski, WRPO 2014+

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

a) Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa lub ich grupy;

b) Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni) lub organizacji pozarządowych (wiodącą rolę pełni przedsiębiorstwo).

Wnioski można składać od 29.12.2017 do 02.02.2018 r.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będzie:

1. Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych;

2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej;

3. Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną:

a) Mikro, małe przedsiębiorstwa – do 45% kosztów kwalifikowalnych;

b) Średnie przedsiębiorstwa – do 35% kosztów kwalifikowalnych;

c) Duże przedsiębiorstwa – do 25% kosztów kwalifikowalnych;

2. Maksymalny poziom dofinansowania projektów badawczych lub projektów badawczych z elementami infrastruktury:

a) MŚP – maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych;

b) Duże przedsiębiorstwa – maksymalnie 65% kosztów kwalifikowalnych;

3. Maksymalny poziom dofinansowania projektów objętych pomocą de minimis – do 80% kosztów kwalifikowalnych, przy czym maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 700 000 PLN.

Wskazane powyżej intensywności wsparcia określają maksymalne poziomy dofinansowania.

Ostateczny procent dofinansowania uzależniony jest od wybranych typów i wariantów realizacji projektu określonych w Regulaminie Konkursu nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/17.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków w dz. 1.2.2, RPO Małopolskiego
  Nabór wniosków dz. 3.2. Innowacje w MŚP, woj śląskie