Zgodnie z zapowiedzią miko, małe jak i średnie firmy mogą ubiegać się o Dotacje na kapitał obrotowy

Są to dotacje na utrzymanie działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Średnie przedsiębiorstwa z całej Polski mogą uzyskać dofinansowanie w ramach  2 działań:

 • 1.5 POPW – firmy z polski wschodniej
 • 3.4 POIR  – firmy z pozostałych województw

Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dotacje w ramach RPO

Dotacje na kapitał obrotowy służyć mają utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami wystąpienia pandemii COVID-19.

Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Środki przekazywane są na kapitał obrotowy i nie są powiązane z koniecznością utrzymania poziomu zatrudnienia.

Poziom dofinansowania wynosi 100%, a wypłata całości kwoty dotacji dokonywana jest w formie zaliczki jednorazowo po przyznaniu dofinansowania.

Zmienną decydującą o wysokości wsparcia jest wielkość zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie.

Maksymalne wsparcie na okres 3 miesięcy wynosi:

 • Dla mikroprzedsiębiorstwa: 9 pracowników – 70 tys. zł
 • Dla małego przedsiębiorstwa: 49 pracowników – 165 tys. zł
 • Dla średniego przedsiębiorstwa: 249 pracowników- 430 tys. zł

Wysokość wsparcia jakie może uzyskać Twoja firma możesz sprawdzić na stronie Dotacje na kapitał obrotowy

Główne warunki uzyskania dotacji to:

 • Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, który ma siedzibę lub oddział na terenie Polski,
 • Prowadził na dzień 31 grudnia 2019 r. działalność gospodarczą i nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
 • Odnotował min. 30% (min. 50% w woj. dolnośląskim) spadek obrotów w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Wsparcie z konkursu Dotacje na kapitał obrotowy można łączyć z innymi formami wsparcia związanymi z COVID-19, w szczególności niestanowiącymi pomocy publicznej, takimi jak np. świadczenie postojowe, przy czym łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie może przekroczyć 800 tys. euro.

Wartość dotychczasowej pomocy de minimis nie ma wpływu na możliwą do otrzymania wysokość wsparcia.

Pierwsze konkursy już wytarowały – liczy się kolejność zgłoszeń (kto pierwszy ten lepszy) !

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.

  Dotacje na kapitał obrotowy w woj. opolskim
  Dotacje dla mikro i małych firm z woj. dolnośląskiego, które odnotowały spadek obrotów