22 czerwca br. o godz. 23:59 zakończył się nabórw konkursie nr 1 w ramach Poddziałania 1.1.2 ”Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” PO IR tzw. „Demonstrator„.

Wpłynęły 122 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 1 342 125 078,49 zł, z czego kwota 87 042 176,82 zł przypada na projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim. Wnioskodawcy z sektora MŚP złożyli 83 wnioski na kwotę dofinansowania 709 727 437,40 zł. Natomiast wnioskodawcy z sektora dużych przedsiębiorstw złożyli 39 wniosków na kwotę 632 397 641,10 zł. Wartość kosztów kwalifikowanych we wszystkich złożonych wnioskach wyniosła 2 819 991 563,53 zł.

Wsparcie w ramach Poddziałania 1.1.2 PO IR udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dla przedsiębiorcy z sektora MŚP wynosi 5 mln zł, a dla dużego przedsiębiorcy 20 mln zł. Wysokość alokacji przewidzianej na dofinansowanie w bieżącym konkursie wynosi 500 mln zł.

Jednocześnie informujemy, iż w chwili obecnej dokonywana jest ocena formalna złożonych wniosków. Zgodnie z regulaminem konkursu, cały proces oceny powinien potrwać do 90 dni kalendarzowych.

Wnioski na Projekty B+R przedsiębiorstw, nadal przyjmowane są w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” tzw. „Szybka Ścieżka”

Wszystkich zainteresowanych pomocą w przygotowaniu wniosku o dotacje zapraszamy do kontaktu :

  Nazwa przedsiębiorstwa

  Imię i nazwisko osoby do kontaktu: (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Strona www:

  Numer telefonu do kontaktu:

  województwo:

  Typ przedsiębiorstwa:

  Sprawdź typ (status) swojego przedsiębiorstwa

  Planowany koszt projektu w PLN:

  Planowany projekt dotyczy : badań przemysłowychprac rozwojowych

  Proszę określić czy rozwiązanie będące przedmiotem projektu wpisuje się
  w Krajowe Inteligentne Specjalizacje :

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.(wymagane)

  Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Wsparcie na uzyskanie grantu w 2015 r. - II runda
  Zbliża się ostateczny termin składania wniosków w konkursie programu Deamonstrator