Znamy już harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2017 r.

W 2017 roku ogłoszone zostaną między innymi konkursy w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Planowany termin naborów Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu (w zł) Dodatkowe informacje
ogłoszenie konkursu 1 lutego 2017 r.,

rozpoczęcie naboru wniosków 1 marca 2017 r.,

zakończenie naboru wniosków 30 czerwca 2017 r.

Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac ro zwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę. Konkurs przeznaczony dla MŚP 1000 mln PLN Konkurs podzielony będzie na miesięczne etapy
ogłoszenie konkursu 1 lutego 2017 r.,

rozpoczęcie naboru wniosków 1 marca 2017 r.,

zakończenie naboru wniosków 30 czerwca 2017 r.

Konkurs przeznaczony dla dużych przedsiębiorców 400 mln PLN Konkurs podzielony będzie na miesięczne etapy
ogłoszenie konkursu sierpień 2017 r.,

rozpoczęcie naboru wniosków wrzesień 2017 r.,

zakończenie naboru wniosków grudzień 2017 r.

Konkurs przeznaczony dla MŚP 1000 mln PLN Konkurs podzielony będzie na etapy
ogłoszenie konkursu sierpień 2017 r.,

rozpoczęcie naboru wniosków wrzesień 2017 r.,

zakończenie naboru wniosków grudzień 2017 r.

Konkurs przeznaczony dla dużych przedsiębiorców 350 mln PLN Konkurs podzielony będzie na etapy

 

Ponadto w w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 zaplanowano konkursy w nowych programach sektorowych m.in.:

Innowacyjny Recykling – recykling surowców mineralnych i drewna

WoodINN– program rozwoju sektora leśno-drzewnego i meblarskiego oraz przemysłów współpracujących

INNONEUROPHARM – programu sektora farmaceutycznego, w tym neuromedycyna

IUSER – programu finansowania prac B+R na rzecz przedsiębiorców w sektorze elektronicznym, teleinformatycznym i technik informacyjnych

Harmonogram naboru wniosków w Programie Inteligentny Rozwój na 2017 r. (PDF 269 KB)

źródła : www.poir.gov.pl

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Ogłoszenie o konkursie do działania 3.3, poddziałanie 3.3.3 POIR nabór III
  Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw/1.4.1 B a,b - Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne, RPO Dolnośląskiego