Znamy już Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 2016 rok

Już w pierwszym kwartale planowane uruchomienie m.in. działań  :

3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Przedsiębiorstwa będą mogły składać wnioski w zakresie opracowania i wdrażania nowych modeli biznesowych, w szczególności w celu umiędzynarodowienia, opracowania strategii / planu działalności międzynarodowej, udziału w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, zakupu specjalistycznych usług doradczych w zakresie umiędzynaradawiania działalności, uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na docelowy rynek zagraniczny, dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego.

3.4.4 Dotacje dla MŚP; B. inwestycje w przedsiębiorstwa dostarczające urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE

Wsparcie w ramach tego typu projektów będzie skierowane na rozwój MŚP wytwarzających urządzenia i instalacje finalne wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

    Imię (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Telefon kontaktowy (wymagane)

    Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2016 rok
    Nabór wniosków dla przedsiębiorstw z woj. podlaskiego w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii