Znamy już wstępny harmonogram naborów wniosków dotyczących działań związanych z dotacjami dla przedsiębiorstw w ramach Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. W 20015 r planowane są nabory wniosków w Działaniu 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Działaniu 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne oraz Działaniu 1.4. Wzór na konkurencję . Natomiast w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚPplanowane jest rozpoczęcie naboru wniosków w I kwartale 2016 roku. Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie Instytucji Zarządzającej.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs w programie Go_Global.pl
Na dotacje w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 mogą liczyć projekty dotyczące (KIS) obszarów tematycznych o najwyższym potencjale naukowym i gospodarczym w skali kraju