W województwie kujawsko-pomorskim, w lipcu uruchomiony będzie nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw (z uwzględnieniem samozatrudnionych tj. osób fizycznych prowadzących działalność na własny rachunek).

Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw (poddziałanie 1.6.2)

Celem naboru jest wsparcie w postaci finansowania bieżącej działalności (kosztów obrotowych) dla mikro i małych przedsiębiorstw, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19.

Dotacje na kapitał obrotowy to bezzwrotna dotacja przeznaczona na utrzymanie działalności, finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności. Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Wsparcie może uzyskać mikro lub małe przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz posiada na jego terenie siedzibę/oddział 

Wsparcie uzyskają wyłącznie podmioty, które odnotowały spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 70% .

Wysokość dotacji  zależy od wielkości zatrudnienia w firmie. Maksymalna kwota dotacji to 50 tys. PLN

Brak wkładu własnego.

Wsparcie z konkursu można łączyć z innymi formami wsparcia związanymi z COVID-19, łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie może przekroczyć 800 tys. euro.

Wartość dotychczasowej pomocy de minimis nie ma wpływu na możliwą do otrzymania wysokość wsparcia.

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU
Oferujemy kompleksową pomoc od przygotowania po rozliczenie wniosku.
Wpisz swoje dane a nasz doradca niezwłocznie skontaktuje się z Tobą.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.

    Dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm w woj. warmińsko-mazurskim
    Dotacje na kapitał obrotowy w woj. mazowieckim dla mikro i małych przedsiębiorstw tylko z wybranych branż