Jest to dofinansowania na zakup i wdrożenie rozwiązań IT służących transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.

Wsparcie przeznaczone będzie na zakup gotowych rozwiązań (w formie licencji lub praw własności do technologii) oraz na zlecone
prace programistyczne.

Dofinansowanie w ramach projektu może dotyczyć następujących kategorii kosztów:

 • Koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych (licencji lub praw własności do technologii ) w postaci gotowego oprogramowania lub zleconych prac programistycznych,
 • Koszty zakupu usług chmurowych typu SaaS, PaaS, itp.,
 • Koszty zakupu usług wdrożenia oprogramowania lub usług chmurowych do działalności przedsiębiorstwa,
 • Koszty zakupu szkoleń pracowników z wykorzystania nabytych technologii cyfrowych
 • Koszty zakupu niezbędnych środków trwałych.

Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis (obecnie jest to 200 tys. euro – wysokość może być zwiększona)

Maksymalny poziom dofinansowania: 70% kosztów netto projektu.

Wspierane obszary transformacji cyfrowej (tzn. projekt może dotyczyć dotyczyć poniższych obszarów) :

 • Automatyzacja procesów i analityka biznesowa
 • Cyfrowa sprzedaż i kontakt z klientem
 • Wykorzystanie rozwiązań chmurowych
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych

Minimalna wartość grantu: 40.000 €

Maksymalna wartość grantu: 200.000 €

Maksymalny poziom dofinansowania: 70% kosztów netto projektu

Projekt skierowany do MŚP

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU
Oferujemy kompleksową pomoc od przygotowania po rozliczenie wniosku.
Wpisz swoje dane a nasz doradca niezwłocznie skontaktuje się z Tobą.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.

  Dotacje dla małopolskich MŚP na zakup usług B+R
  Dotacje dla MŚP działających w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura