W województwie lubuskim Dotacje na kapitał obrotowy udzielane są na innych zasadach niż w większości województw.

Lubuskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o Lubuskie Bony Wsparcia.

Bon może otrzymać przedsiębiorstwo na zwalczanie skutków epidemii COVID-19 z przeznaczeniem na cele inwestycyjne i obrotowe lub tylko na cele inwestycyjne, przy czym wydatki na cele obrotowe mogą stanowić maksymalnie 50% wydatkowanych środków.

Warunki, które należy spełnić, aby ubiegać się o bony:
• Przynależność do sektora MŚP
• Siedziba na terenie Województwa Lubuskiego
• Prowadzenie działalności gospodarczej co najmniej od 1 stycznia 2020 r.
• Udokumentowany spadek przychodów o 25%
• Deklaracja prowadzenia działalności przez okres 3 lat po rozliczeniu wsparcia
• Deklaracja utrzymania miejsc pracy wg. stanu zatrudnienia na 30.04.2020
• Brak zaległości publicznoprawnych na dzień 31 grudnia 2019
• Skumulowana pomoc w związku z COVID-19nie może przekroczyć 800 000 euro (dotacje, odroczenia płatności, gwarancje bankowe, pożyczki specjalne)

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców:
Samozatrudniony: do 50.000 zł
Mikroprzedsiębiorstwo: do 120.000 zł
Małe przedsiębiorstwo: do 200.000 zł
Średnie przedsiębiorstwo: do 200.000 zł

Maksymalny poziom dofinansowania bonu wyniesie 95% kosztów.

Środki można przeznaczyć zarówno na cele inwestycyjne (m.in. zakup maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, specjalnych środków transportu oraz na remont i adaptację lokalu) oraz obrotowe (mogą stanowić max. 50% wartości przedsięwzięcia). Każda firma, która skorzysta ze wsparcia jest zobowiązana do wniesienia wkładu własnego w wysokości 5% oraz pokrycie podatku VAT. Musi również zadeklarować gotowość do poddania się ewentualnej kontroli, utrzymania stanu zatrudnienia przez 12 m-cy oraz do niezbywania środków trwałych i niezaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 3 lat od daty podpisania umowy na dofinansowanie.

Wnioski przyjmowane będą od dnia 01 lipca 2020 r. 

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.

    Ogromne zainteresowanie dotacjami na kapitał obrotowy dla MŚP
    Dotacje na kapitał obrotowy w województwie wielkopolskim