Ogłoszono nabór wniosków o dotacje w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3:Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.1: Innowacje w MŚP, RPO Łódzkiego.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, planujących wdrożenie wyników prac B+R lub wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji.

O dotację ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego. Ponadto, Wnioskodawca musi posiadać na dzień złożenia wniosku siedzibę lub oddział, bądź – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego.

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:
– wdrożenie wyników prac B+R;
– wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji.
Bez względu na wybrany przez Wnioskodawcę typ projektu, koniecznym jest wdrożenie w ramach projektu innowacyjnych rozwiązań, które są innowacyjne przynajmniej w skali przedsiębiorstwa. Ocenie podlegać będzie, czy projekt dotyczy innowacyjnych rozwiązań w obrębie produktu (innowacja produktowa) lub procesu (innowacja procesowa). Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych, jednak te rodzaje innowacji nie będą podlegały ocenie i finansowaniu.

Data zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć terminu 31 grudnia 2023 r.

Minimalna kwota dofinansowania – 500 000,00 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 2 000 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

a) dla wydatków objętych regionalną pomocą inwestycyjną maksymalna intensywność pomocy wynosi:
45%  – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
55% – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

b) dla wydatków objętych pomocą de minimis maksymalna intensywność pomocy wynosi 85%.

Wnioski można składać do 18.01.2023 r.

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU
Oferujemy kompleksową pomoc od przygotowania po rozliczenie wniosku
Napisz do nas. Nasz doradca niezwłocznie skontaktuje się z Tobą.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.

    Dotacje dla polskich firm dotkniętych brexitem
    Dotacje dla MŚP w woj. mazowieckim