Nabór wniosków w ramach konkursu Dotacje na kapitał obrotowy.

Średnie przedsiębiorstwo może otrzymać do 430 tys. zł (wysokość uzależniona od liczby zatrudnionych i liczby miesięcy*) bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na bieżące wydatki firmy.

* Okres realizacji projektu nie może być krótszy niż 1 miesiąc kalendarzowy oraz dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe, przedsiębiorca powinien utrzymać prowadzenie działalności zgodnie z zadeklarowanym okresem, na który otrzymał wsparcie finansowe.

Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Środki przekazywane są na kapitał obrotowy i nie są powiązane z koniecznością utrzymania poziomu zatrudnienia.

Poziom dofinansowania wynosi 100%, a wypłata całości kwoty dotacji dokonywana jest w formie zaliczki jednorazowo po przyznaniu dofinansowania. 

Warunki uzyskania dotacji:

 • Wnioskodawca jest średnim przedsiębiorcą, który ma siedzibę lub oddział na terenie Polski,
 • Prowadził na dzień 31 grudnia 2019 r. działalność gospodarczą i nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
 • Odnotował min. 30% spadek obrotów w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Wsparcie z konkursu Dotacje na kapitał obrotowy można łączyć z innymi formami wsparcia związanymi z COVID-19, w szczególności niestanowiącymi pomocy publicznej, takimi jak np. świadczenie postojowe, przy czym łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie może przekroczyć 800 tys. euro.

Wnioski można składać od 15 czerwca – liczy się kolejność zgłoszeń !

do 31 lipca 2020 r. lub wyczerpania alokacji (100% kwoty przeznaczonej na konkurs t.j. 2,5 mld zł) 

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.

  Dotacje dla mikro i małych firm z woj. dolnośląskiego, które odnotowały spadek obrotów
  Dotacje dla MŚP na cele inwestycyjne lub obrotowe w woj. łódzkim