Wnioski o dotacje na projekty związane z wdrożeniem innowacji w schemacie małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet w ramach Funduszy Norweskich można składać do 31 marca 2020 r.

Dofinansowanie mogą otrzymać: 

 • kobiety prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz
 • mikro, małe lub średnie firmy, w których:
  • kobieta jest wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki albo
  • kobieta jest wspólnikiem i członkiem organu zarządzającego albo akcjonariuszem i członkiem organu zarządzającego

Minimalny poziom dofinansowania to równowartość 12 tysięcy euro.

Maksymalna wartość dotacji do 200 000 euro.

Dofinansowanie można otrzymać na:

 • inwestycje m.in. w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomagające wdrożyć w przedsiębiorstwie innowacje o charakterze technologicznym – do 70 % kosztów kwalifikowanych zgodnie z – zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020 
 • usługi doradcze pomocne w opracowaniu i wdrożeniu innowacji, polegające na opracowaniu lub wdrożeniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego świadczonych przez wykonawców zewnętrznych, o ile te usługi nie są związane z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorcy i nie mają charakteru usług ciągłych lub okresowych, takich jak usługi w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy –  do 85% kosztów kwalifikowanych
 • mentoring wspierający innowacyjny rozwój firmy. do 100% kosztów kwalifikowanych max 20 tys. PLN
 • wydatki związane z ochroną środowiska – do 80% wydatków kwalifikowanych, zgodnie z typami pomocy i wielkością oraz lokalizacją przedsiębiorstwa.

Działania w ramach projektu powinny dotyczyć opracowania albo opracowania i wdrożenia innowacji w jednym z trzech obszarów:

technologie przyjazne środowisku
Realizacja inwestycji polegających na wdrożeniu w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które prowadzą do lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, bardziej wydajnej gospodarki materiałowej.
innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich
Opracowanie i wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług opartych o nowoczesne technologie w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia poprzez działania prowadzące do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia. Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia wód morskich, śródlądowych lub ich bezpośredniego otoczenia.
technologie poprawiające jakość życia
 Realizacja inwestycji polegających na opracowaniu i wprowadzeniu na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług opartych o nowoczesne technologie, które poprawią jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa, w szczególności będą odpowiadać na potrzeby i poprawę jakości życia osób starszych. 

Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać do wzrostu wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorczy niezbędnych do utrzymania i rozwoju działalności gospodarczej.

Wszystkie projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków o udzielenie grantu.

Jedną ze szczególnych form partnerstwa w ramach schematu grantów dla przedsiębiorczych kobiet może być zaangażowanie do projektu mentora lub mentorki z Norwegii.

Możliwość uzyskania zaliczki na realizację projektu do 80% wartości przyznanej dotacji

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o. (wymagane)

  Nabór wniosków o dotacje na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych
  Dotacje na Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych