Ankieta Wnioskodawcy

  Nazwa wnioskodawcy:

  e-mail do kontaktu:

  telefon do kontaktu:

  Wnioskodawca jest:

  Typ Przedsiębiorstwa - kategoria MSP (Kliknij by uzyskać pomoc przy określeniu Typu Przedsiębiorstwa - kategorii MSP lub skorzystaj z kwalifikatora MSP kwalifikator ) :

  Liczba osób zatrudnionych w pełnych etatach (umowa o pracę RJR):

  Data rozpoczęcia działalności:

  Siedziba firmy jest na terenie województwa:

  Realizacja projektu planowana jest na terenie województwa:
  całego krajuwoj. dolnośląskiewoj. kujawsko-pomorskie woj. lubelskiewoj. lubuskiewoj. łódzkiewoj. małopolskiewoj. mazowieckiewoj. opolskiewoj. podkarpackiewoj. podlaskiewoj. pomorskiewoj. śląskiewoj. świętokrzyskiewoj. warmińsko-mazurskiewoj. wielkopolskiewoj. zachodniopomorskie

  Realizacja projektu planowana jest na obszarze:

  Nr PKD głównej działalności przedsiębiorstwa:

  Nr PKD którego dotyczy projekt:

  Firma chce pozyskać dotacje na:
  Wsparcie badań przemysłowych i prac rozwojowych (B+R)
  Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
  Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R
  Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług
  Wsparcie projektów inwestycyjnych lub polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym
  Wsparcie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii
  Ochronę własności przemysłowej, patentów, wzorów użytkowych
  Budowę sieci NGA, inwestycje związywane z tworzeniem infrastruktury dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
  inne

  Planowany całkowity koszt projektu w PLN:

  W tym:

  zakup nieruchomości (gruntów, budynków) w PLN:

  roboty budowlane w PLN:

  zakup środków trwałych (wyposażenia, maszyn i urządzeń) w PLN:

  zakup wartości niematerialnych i prawnych (licencje, oprogramowanie itp.) w PLN:

  wynagrodzenia pracowników B+R w PLN:

  zakup usług od zewnętrznych dostawców w PLN:

  Krótki opis - przedmiot planowanego projektu/inwestycji :

  Planowane wydatki będące przedmiotem planowanego projektu/inwestycji:

  Planowana data rozpoczęcia projektu:

  Planowana data zakończenia projektu:

  Wpisz znaki widoczne na obrazku poniżej