Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało zaktualizowany harmonogram konkursów na 2015 r. w ramach Programu Inteligentny Rozwój. W szczególności, nowa wersja harmonogramu doprecyzowuje daty dzienne drugiego konkursu w ramach Poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej /demonstracyjnej oraz wprowadza informacje o kolejnym konkursie w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R.

Wsparcie eksperymentalnych prac rozwojowych – weryfikacji nowych rozwiązań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych ( ogłoszenie konkursu 7 grudnia 2015 r. rozpoczęcie naboru wniosków 7 stycznia 2016 r. zakończenie naboru wniosków 29 lutego 2016 r.)

Aktualny harmonogram wszystkich konkursów POIR ogłaszanych w 2015 r.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOFINANSOWANIA ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 

Nabór wniosków o dotacje w ramach poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów
Konkurs dla firm MŚP na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" POIR w 2015 r.