Dokonano aktualizacji harmonogram konkursów na 2016 r. Programu Inteligentny Rozwój (POIR).

W porównaniu z poprzednią wersją harmonogramu (wersja nr IV  z 14 marca 2016 r.)  wprowadzono m.in. następujące zmiany poprzez doprecyzowanie dat naborów do konkursów :

 • Konkurs na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R) dużych przedsiębiorstw , Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w terminie: od 1 czerwca do 30 grudnia 2016 r. 
 • Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR Projekty B+R realizowane w ramach Programu INNOTABOR
  • ogłoszenie konkursu 15 lipca 2016 r.
  • rozpoczęcie naboru wniosków 16 sierpnia 2016 r.
  • zakończenie naborów wniosków 30 września 2016r.
 • Nabór wniosków o dotacje w ramach Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 ogłoszenie konkursu Stock :
  • ogłoszenie konkursu 20 października 2016 r.
  • rozpoczęcie naboru wniosków 21 listopada 2016 r.
  • zakończenie naboru wniosków 20 listopada 2017 r
 • Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
  • ogłoszenie konkursu 1 czerwca 2016 r.
  • rozpoczęcie naboru wniosków 28 lipca 2016 r.
  • zakończenie naboru wniosków 30 września 2016 r.
 • Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.PL
  • ogłoszenie konkursu : 10 października 2016 r.
  • rozpoczęcie naboru wniosków : 14 listopada 2016 r.
  • zakończenie naboru wniosków : 16 grudnia 2016 r.
 • Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” w ramach IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”
  • ogłoszenie konkursu 24 sirpnia 2016 r.
  • rozpoczęcie naboru wniosków 3 października 2016 r.
  • zakończenie naboru wniosków 2 listopada 2016 r

źródła : www.poir.gov.pl

Nabór wniosków w Działaniu 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii RPO Woj. Podlaskiego
Konkurs na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R) dużych przedsiębiorstw