W wyniku postulatów przedsiębiorców, którzy sygnalizowali, że spadek przychodów na poziomie co najmniej 70% – jako próg, od którego można starać się o bezzwrotny grant jest zbyt rygorystyczne, kryterium obniżono do 50%.

Nabór wniosków w ramach dotacji na kapitał obrotowy dla zachodniopomorskich mikro- i małych przedsiębiorstw rozpocznie się już na początku sierpnia.

Jest to bezzwrotna dotacja przeznaczona na utrzymanie działalności, wydatki związane z bieżącą działalnością firm. Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Pula środków przeznaczonych na granty wyniesie wyniesie około 50 mln zł,.

Granty będą udzielane mikro- i małym firmom z województwa zachodniopomorskiego, których na skutek pandemii COVID-19 suma przychodów z 3 kolejnych miesięcy po 29 lutego br. (w relacji do analogicznego okresu roku 2019) spadła o co najmniej 50%.

Wielkość dotacji na kapitał obrotowy, o którą będzie mogła ubiegać się firma, wyliczona będzie w oparciu o  liczbę zatrudnionych pracowników oraz  okres finansowania (minimum 1 miesiąc – maksymalnie 3 miesiące)

Firma, która otrzyma grant, będzie zobowiązana do utrzymania działalności oraz poziomu zatrudnienia (stanowiącego podstawę do kalkulacji wielkości grantu) w okresie finansowania (maksymalnie 3 miesiące po miesiącu, w którym został złożony wniosek o grant).

Wysokość dotacji na kapitał obrotowy zależy od wielkości zatrudnienia w firmie. Maksymalna kwota dotacji to 165 tys. PLN

Aby oszacować maksymalną wysokość dotacji (w okresie finansowania na 3 miesiące) jaką może uzyskać mikro lub małe przedsiębiorstwo, w polu „liczba pracowników FTE” wpisz liczbę pracowników w Twojej firmie

liczba pracowników (FTE)max Dotacja
123 535,33 PLN
233 283,98 PLN
340 764,39 PLN
447 070,66 PLN
552 626,60 PLN
657 649,56 PLN
762 268,63 PLN
866 567,96 PLN
970 605,99 PLN
1074 425,26 PLN
1178 057,87 PLN
1281 528,78 PLN
1384 857,85 PLN
1488 061,13 PLN
1591 151,94 PLN
1694 141,32 PLN
1797 038,66 PLN
1899 851,94 PLN
19102 588,12 PLN
20105 253,20 PLN
21107 852,43 PLN
22110 390,49 PLN
23112 871,49 PLN
24115 299,09 PLN
25117 676,65 PLN
26120 007,11 PLN
27122 293,17 PLN
28124 537,26 PLN
29126 741,63 PLN
30128 908,32 PLN
31131 039,16 PLN
32133 135,92 PLN
33135 200,19 PLN
34137 233,38 PLN
35139 236,90 PLN
36141 211,98 PLN
37143 159,82 PLN
38145 081,53 PLN
39146 978,10 PLN
40148 850,49 PLN
41150 699,63 PLN
42152 526,36 PLN
43154 331,49 PLN
44156 115,71 PLN
45157 879,80 PLN
46159 624,36 PLN
47161 350,08 PLN
48163 057,56 PLN
49164 747,31 PLN
Poziom dofinansowania wynosi 100%, a wypłata całości kwoty dotacji dokonywana jest w formie zaliczki jednorazowo po przyznaniu dofinansowania. 

JEŚLI NIE WIESZ LUB NIE MASZ PEWNOŚCI CZY TWOJA FIRMA MA STATUS ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA POMOŻEMY CI TO USTALIĆ

Na potrzeby ustalenia statusu średniego przedsiębiorstwa należy stosować zapisy ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. UE L 187/1).

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej klasyfikacji przedsiębiorstwa dokonuje się według następujących trzech kryteriów:

 • liczba osób zatrudnionych,
 • roczny obrót,
 • całkowity bilans roczny.
Typ przedsiębiorstwaLiczba zatrudnionych osób Roczny obrót Całkowity bilans roczny
Mikroprzedsiębiorstwa
<10
≤ 2 mln EUR (lub)
≤ 2 mln EUR
Małe przedsiębiorstwa
< 50
≤ 10 mln EUR (lub)
≤ 10 mln EUR
Średnie przedsiębiorstwa
< 250
≤ 50 mln EUR (lub)
≤ 43 mln EUR

Określenie statusu przedsiębiorstwa wymaga również wielu innych czynników, m. in. analizy relacji z innymi podmiotami.

Właściwe zakwalifikowanie Wnioskodawcy do kategorii średniego  przedsiębiorcy jest niezbędne, by ubiegać się o dotację.

Wsparcie z konkursu Dotacje na kapitał obrotowy można łączyć z innymi formami wsparcia związanymi z COVID-19, w szczególności niestanowiącymi pomocy publicznej, takimi jak np. świadczenie postojowe, przy czym łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie może przekroczyć 800 tys. euro.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.

  Ponowne uruchomienie naboru o dotacje na kapitał obrotowy w woj. lubelskim
  Nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy w woj. kujawsko-pomorskim