Dokonano aktualizacji harmonogram konkursów na 2016 r. w ramach priorytetów I – Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa i IV – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Programu Inteligentny Rozwój (POIR).

W porównaniu z poprzednią wersją harmonogramu z 21 stycznia 2016 r., wprowadzono następujące zmiany:

 • doprecyzowano daty konkursu w poddziałaniu 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, skierowanego do dużych firm –  wnioski będzie można składać od 1 czerwca do 11 lipca 2016r.
 • określono terminy 2 konkursu w podziałaniu 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej – nabór wniosków od 6 lipca do 12 sierpnia 2016r.
 • wprowadzono zmiany w opisie typów projektów możliwych do objęcia dofinansowaniem w podziałaniu 1.1.2  wsparcie będzie kierowane wyłącznie do dużych przedsiębiorstw na prowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych związanych z tworzeniem linii pilotażowych.
 • określono daty realizacji konkursów w działaniu 1.2 Sektorowe programy B+R:
  dla programu INNOTEXTILE nabór wniosków o dofinansowanie od 15 kwietnia do 16 maja 2016 r.
 • dla programu INNOSBZ nabór wniosków odbędzie się od 10 czerwca do 11 lipca 2016r.
 • wskazano daty konkursów planowanych do realizacji w ramach programów: INNOSTAL i GameINN (ogłoszenie konkursu 28 kwietnia br., rozpoczęcie naboru 1 czerwca br., zakończenie naboru 29 czerwca br.)
 • określono kwartałami terminy konkursów planowanych do realizacji w ramach programów: INNOTABOR, INNOMOTO, PBSE oraz IUSER (ogłoszenie konkursu i rozpoczęcie naboru wniosków – III kwartał 2016 r., zakończenie naboru – IV kwartał 2016 r.).
 • podano termin realizacji konkursu w poddziałaniu 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa – w związku ze zmianą formy wdrażania – z instrumentu finansowego na dotacyjny, konkurs zostanie ogłoszony 4 kwietnia br., a nabór odbędzie się od 4 maja do 19 maja 2016r.
 • wskazano daty konkursu w programie Synthos w poddziałaniu 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki – nabór wniosków od 20 czerwca do 20 lipca 2016r.

źródła : www.mr.gov.pl ; www.poir.gov.pl

Dotacje na badania i innowacje w woj. lubuskim
Nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw - typ projektów - Projekty badawczo-rozwojowe w ramach RPO woj. mazowieckiego