Termin naboru wniosków od od: 2017-10-27 do: 2017-12-29

Wnioski mogą składać:

– MŚP w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata.

Działalność beneficjenta musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby lub oddziału beneficjenta musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Dofinansowanie można uzyskać na:

Schemat B: Inwestycje w rozwój nowego przedsiębiorstwa. Wydatki mogą być przeznaczone na:

  • rozbudowę, modernizację istniejącej infrastruktury, sprzętu, maszyn
  • nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

(realizacja projektu w schemacie B uwarunkowana jest zakończeniem i rozliczeniem projektu w Schemacie A)

Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do dnia 31 marca 2019 r.

Wnioskodawca ma możliwość złożenia maksymalnie 1 projektu w konkursie.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 

50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:
– Schemat B: 150 000,00 PLN
10. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:
– Schemat B: 1 000 000,00 PLN

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Nabór wniosków w ramach działania 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP / 2.3.1 Innowacje w MŚP, RPO Łódzkiego
Nabór wniosków w ramach działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju - Schemat A, RPO Warmińsko-mazurskiego