Termin naboru wniosków od 2017-09-29 do: 2017-10-10

Wnioski mogą składać:

– MŚP w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata.

Działalność beneficjenta musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby lub oddziału beneficjenta musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Dofinansowanie można uzyskać na:

Schemat A: dofinansowanie opieki mentorskiej i doradczej, pozwalającej wypracować, m.in. model biznesowy, program urynkowienia produktu z ewentualnymi badaniami rynku, w tym analizy opłacalności przedsięwzięcia.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej 3 miesiące od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

Wnioskodawca ma możliwość złożenia maksymalnie 1 projektu w konkursie.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 

50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:
– Schemat A: 20 000,00 PLN
10. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:
– Schemat A: 150 000,00 PLN

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Nabór wniosków w ramach działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju - Schemat B, RPO Warmińsko-mazurskiego
Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Innowacyjne firmy / 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw, RPO Warmińsko-mazurskiego