PARP ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka”, Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie: od 12 stycznia do 31 marca 2016 r.
(w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

 

W ramach Działania 3.1 Poddziałania 3.1.5 (4 Stock ) dofinansowanie przeznaczone jest na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 994 600,00 zł
2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 9 005 400,00 zł

 

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 50% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi (w zależności od rynku, na który przygotowywana jest dokumentacja):
• na rynek NewConnect 100 000,00 zł;
• na rynek GPW 800 000,00 zł;
• na zagranicznych rynkach regulowanych 800 000,00 zł;
• na rynku Catalyst wprowadzenie obligacji 80 000,00 zł;
• na rynku Catalyst wprowadzenie kolejnej emisji obligacji 60 000,00 zł.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

INNOCHEM - nowy konkurs dotacji na dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców z branży chemicznej
Nabór wniosków o dotacje w ramach Działania 1.1 POIR „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”